982460627

ACCESIBILIDADE

 

A empresa TURISMO E ARQUITECTURA RURAL S.L. comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.
A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.casagrandederosende.com excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.
Situación de cumprimento
Este sitio web é Parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.
Contido non accesible
O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:
• Falta de conformidade:
• Poden existir algunhas imaxes cuxa alternativa non estea implementada ou non sexa correcta – – Requisito 9.1.1.1 Contido non textual UNE-EN 301549:2022
• Pode existir elementos de encabezado incorrectamente implementados, ou cuxo orde lóxica non sexa o correcto – Requisito número 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301549:2022
• Nos formularios, pode haber campos que non se facilitaron o seu enchido a través de sistemas automáticos – Requisito 9.1.3.5 Identificar o propósito da entrada UNE-EN 301549:2022
• Pode haber elementos cuxo contraste non sexa o suficiente nalgunhas páxinas – Requisito 9.1.4.3 Contraste UNE-EN 301549:2020
• Poden existir algunhas ligazóns cuxa función ou obxectivo non estean correctamente definidos – Requisito número 9.2.4.4 Propósito das ligazóns de UNE-EN 301549:2020
• Poden existir encabezados que non sexan claros ou breves, ou que non deberían ser encabezados – Requisito número 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas de UNE-EN 301549:2022
• Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
• Carga desproporcionada: Non resulta aplicable.
• O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.
Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.
Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvoltos nesta Unidade, nin baixo o seu control, como arquivos ofimáticos de diferentes organismos que deban publicarse neste sitio.
Observacións e datos de contacto
Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade [artigo 10.2.a) do RD 1112/2018] como, por exemplo:
• Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
• Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
• Formular calquera outra consulta ou suxerencia de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do apartado de contacto ou chamando ao teléfono 982460627 de 9 a 14 horas de luns a venres.
Pode presentar:
• Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
• Unha solicitude de información accesible relativa a:
• Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4.
• Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.
Na solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.
A forma de activar os atallos de teclado depende do navegador. As máis frecuentes son:
• Internet Explorer (Windows): ALT + letra + ENTER
• Internet Explorer (Macintosh): Control + letra + ENTER
• Netscape, Mozilla e Mozilla Firefox (Windows): ALT + letra
• Netscape, Mozilla e Mozilla Firefox(Macintosh): Control + letra
• Mozilla e Mozilla Firefox(Linux): ALT + letra
• Opera 7.0 (Windows,Macintosh,Linux): MAIÚSCULAS + ESC + letra
• Safari 1.2 (Macintosh): Control + ESC + letra
• Konqueror 3.3 (Macintosh): Control + letra
Nota:Netscape 4, Camiño, Galeon, Konqueror, Omniweb, Safari (versións inferiores 1.2), Opera Windows/Linux (versións inferiores a 7.0) non soportan os atallos de teclado.